ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว  : จัดซื้อ/จัดจ้าง
เมื่อ  : จันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561


 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561เข้าชม : 171


จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) 5 ส.ค. 2562
      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ 20 มิ.ย. 2562
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 20 มิ.ย. 2562
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 20 มิ.ย. 2562
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) 10 มิ.ย. 2562LikeBox