ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
ข่าว  : จัดซื้อ/จัดจ้าง
เมื่อ  : จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2561


 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562เข้าชม : 114


จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ 20 มิ.ย. 2562
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 20 มิ.ย. 2562
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 20 มิ.ย. 2562
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) 10 มิ.ย. 2562
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 (สขร.1) 22 พ.ค. 2562LikeBox