ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าว  : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ  : อังคาร ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561


 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)


เข้าชม : 83


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 6 ก.พ. 2562
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 11 ธ.ค. 2561
      ประกาศ ให้ผู้ประกอบการค้าตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่กุ ยื่นคำร้องขออนุญาตประกอบร้านค้า ประจำปี 2562 7 ธ.ค. 2561
      ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5 พ.ย. 2561
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1 พ.ย. 2561LikeBox