เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรม \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\" ตามโครงการ ตากเมืองสะอาด

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.

เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรม \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\" ตามโครงการ ตากเมืองสะอาด โดยมี นายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กุ อ.ส.ม รพ.สต บ้านแม่กุเหนือ รพ.สต เทศบาลตำบลแม่กุ ประธานชุมชนทั้ง 6 ชุมชน พนักงานโรงงานทอปฟอร์ม และประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเก็บขยะ ตัดหญ้าข้างถนนหมายเลข 1090 เริ่มตั้งแต่ หจก.ทรัพย์แม่เมย หมู่ที่ 7 ถึงจุดสิ้นสุด ปั้ม North หมู่ที่ 2


เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรม \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\" ตามโครงการ ตากเมืองสะอาดPrevious
« Previous
4 / 5
Gallery »  เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรม \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\" ตามโครงการ ตากเมืองสะอาด  »  เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรม \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\" ตามโครงการ ตากเมืองสะอาด
Next
Next »

LikeBox