ร่วมพิธีเปิดโครงการ \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\"

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ มอบหมายให้ นายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่กุ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพิธีเปิดโครงการ \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\" ณ บริเวณป้อมตำรวจทางหลวงแม่สอด


ร่วมพิธีเปิดโครงการ \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\"Previous
« Previous
4 / 5
Gallery »  ร่วมพิธีเปิดโครงการ \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\" »  ร่วมพิธีเปิดโครงการ \"เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน\"
Next
Next »

LikeBox