ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2561

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.

เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลแม่กุ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กุ รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อ.ส.ม รพ.สต บ้านแม่กุเหนือ รพ.สต.เทศบาลตำบลแม่กุ หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2561 โดยมีนายชัยพฤติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กุใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2561Previous
« Previous
3 / 5
Gallery »  ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2561  »  ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2561
Next
Next »

LikeBox