เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมต้อนรับคณะดูงานเทศบาลแม่จะเรา ร่วมเข้าดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายสุวิทย์ ยาเถิน ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กุ พร้อมด้วยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กุ ผู้อำนวยการกอง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กุและคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมต้อนรับคณะดูงานเทศบาลแม่จะเรา ร่วมเข้าดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ในการพัฒนาตัวเองและวิชาชีพ และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น


เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมต้อนรับคณะดูงานเทศบาลแม่จะเรา ร่วมเข้าดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุPrevious
« Previous
3 / 5
Gallery »  เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมต้อนรับคณะดูงานเทศบาลแม่จะเรา ร่วมเข้าดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ  »  เทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมต้อนรับคณะดูงานเทศบาลแม่จะเรา ร่วมเข้าดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
Next
Next »

LikeBox