เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.

เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กุ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่กุและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ


เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561Previous
« Previous
3 / 5
Gallery »  เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 »  เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
Next
Next »

LikeBox