สภาเทศบาลตำบลแม่กุ ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

สภาเทศบาลตำบลแม่กุ ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 โดยมีนายสุวิทย์ ยาเถิน ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ ชั้น 2


สภาเทศบาลตำบลแม่กุ ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561Previous
« Previous
2 / 5
Gallery »  สภาเทศบาลตำบลแม่กุ ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 »  สภาเทศบาลตำบลแม่กุ ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561
Next
Next »

LikeBox