เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กุ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น

เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กุ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงของน้องๆนักเรียน กิจกรรมการเล่นเกมตามซุ้มกิจกรรม การจับสลากของขวัญของรางวัล เพื่อให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและตามความสามารถ ณ โรงเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กุ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  1 / 5
Gallery »  เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กุ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  »  เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กุ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
Next
Next »

LikeBox