โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของตนเอง ปลูกฝังความรักความสามัคคีของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ


โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์  1 / 5
Gallery »  โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์  »  โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์
Next
Next »

LikeBox