ข่าวประชาสัมพันธ์


  

5 ส.ค. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 5 ส.ค. 2562 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
27 มิ.ย. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 27 มิ.ย. 2562 ]
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่กุ
26 มิ.ย. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมองค์กร [ 26 มิ.ย. 2562 ]
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
24 มิ.ย. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน [ 24 มิ.ย. 2562 ]
คู่มือประชาชน
24 มิ.ย. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 24 มิ.ย. 2562 ]
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 มิ.ย. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 24 มิ.ย. 2562 ]
ประจำปี พ.ศ. 2561
20 มิ.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
20 มิ.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (แบบ ผด.3) งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)
20 มิ.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 19 มิ.ย. 2562 ]
งบประมาณ 2561
19 มิ.ย. 2562 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ไตรมาศที่ 1-4 เดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
10 มิ.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 10 มิ.ย. 2562 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
22 พ.ค. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 22 พ.ค. 2562 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 (สขร.1)
3 พ.ค. 2562 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 3 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
24 เม.ย. 2562 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 24 เม.ย. 2562 ]
การประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
24 เม.ย. 2562 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 24 เม.ย. 2562 ]
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
9 เม.ย. 2562 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 9 เม.ย. 2562 ]
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
5 เม.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 5 เม.ย. 2562 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
19 มี.ค. 2562 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 19 มี.ค. 2562 ]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด) สำหรับ รพ.สตแม่กุเหนือ เทศบาลตำบลแม่กุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน้าที่
1
2 3 4 5

LikeBox