ข่าวประชาสัมพันธ์


  

2 เม.ย. 2563 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (สขร.1)
30 มี.ค. 2563 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 30 มี.ค. 2563 ]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มี.ค. 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 27 มี.ค. 2563 ]
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
6 มี.ค. 2563 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 6 มี.ค. 2563 ]
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มี.ค. 2563 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (สขร.1) [ 4 มี.ค. 2563 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (สขร.1)
4 มี.ค. 2563 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 4 มี.ค. 2563 ]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก [ 21 ก.พ. 2563 ]
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กุ
6 ก.พ. 2563 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 6 ก.พ. 2563 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
27 ม.ค. 2563 : ประกาศ / คำสั่ง แจ้งให้ทราบ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 27 ม.ค. 2563 ]
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่กุ
17 ต.ค. 2562 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 17 ต.ค. 2562 ]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่กุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ต.ค. 2562 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 2 ต.ค. 2562 ]
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ย. 2562 : ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 26 ก.ย. 2562 ]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกนำ้ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 5 ส.ค. 2562 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
27 มิ.ย. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 27 มิ.ย. 2562 ]
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่กุ
26 มิ.ย. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมองค์กร [ 26 มิ.ย. 2562 ]
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
24 มิ.ย. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน [ 24 มิ.ย. 2562 ]
คู่มือประชาชน
24 มิ.ย. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 24 มิ.ย. 2562 ]
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 มิ.ย. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 24 มิ.ย. 2562 ]
ประจำปี พ.ศ. 2561
20 มิ.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
20 มิ.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (แบบ ผด.3) งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)


หน้าที่
1
2 3 4 5

LikeBox