ข่าวประชาสัมพันธ์


  

2 เม.ย. 2563 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (สขร.1)
4 มี.ค. 2563 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (สขร.1) [ 4 มี.ค. 2563 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (สขร.1)
6 ก.พ. 2563 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 6 ก.พ. 2563 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
5 ส.ค. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 5 ส.ค. 2562 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
20 มิ.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
20 มิ.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (แบบ ผด.3) งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)
20 มิ.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 มิ.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 10 มิ.ย. 2562 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
22 พ.ค. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 22 พ.ค. 2562 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 (สขร.1)
5 เม.ย. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 5 เม.ย. 2562 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
4 มี.ค. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (สขร.1) [ 4 มี.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (สขร.1)
4 ม.ค. 2562 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม เทศบาลตำบลแม่กุ [ 4 ม.ค. 2562 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 31 ธันวาคม 2561
5 พ.ย. 2561 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
5 พ.ย. 2561 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
1 ส.ค. 2561 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ส.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม2561
2 ก.ค. 2561 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561
4 มิ.ย. 2561 : จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 มิ.ย. 2561 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561


หน้าที่
1

LikeBox