ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ข่าว  : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ  : พฤหัส ที่ 1 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2561


 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนเข้าชม : 69


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 6 ก.พ. 2562
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 11 ธ.ค. 2561
      ประกาศ ให้ผู้ประกอบการค้าตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่กุ ยื่นคำร้องขออนุญาตประกอบร้านค้า ประจำปี 2562 7 ธ.ค. 2561
      ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5 พ.ย. 2561
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1 พ.ย. 2561LikeBox