ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
ข่าว  : จัดซื้อ/จัดจ้าง
เมื่อ  : พฤหัส ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)เข้าชม : 5


จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) 6 ก.พ. 2563
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) 5 ส.ค. 2562
      ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ 20 มิ.ย. 2562
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 20 มิ.ย. 2562
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 20 มิ.ย. 2562LikeBox