หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
คณะผู้บริหาร
 


นายพีรพล ชุมภูสุวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ
โทร : 0616454794
 


นายสุนัด ยะถา
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ
โทร : 086-119-0305


นายอรรถกร แสนอุ่น
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ
โทร : 081-782-0343
 


นายสัญชัย สร้อยขจิตกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ
โทร : 089-958-4907


นายสีพันธ์ กัณทะวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ
โทร : 098-556-5852
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT