หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่กุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ
บริเวณเทศบาลทางด้านตะวันตกมีถนนสายหลักผ่านได้แก่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 ภายในชุมชนมีถนนบูรพา
ตัดแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 เชื่อมกับ
ถนน รพช.ตาก 4009 (บ้านห้วยผาลาด-บ้านแม่กุน้อย)
ชุมชนมีการตั้งบ้านเรือนเกาะตัวตามถนนสายสำคัญ ได้แก่
ถนนเกศแก้วบูรพา ถนนจุฬาชัย ถนนศรีวิชัย ถนนเทพสุวรรณ
นอกจากนี้ในบริเวณชุมชนยังมี ลำห้วยและลำเหมืองสาธารณประโยชน์ไหลผ่านอยู่ทั่วไปที่สำคัญได้แก่ ห้วยแม่กุน้อย ไหลผ่านตอนกลางชุมชน ห้วยแม่กุหลวง ไหลผ่านด้านใต้ของชุมชน
 
อาชีพประชากร
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ
เกษตรกรรม พืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว อ้อย กระเทียม หอมแดง
มันสำปะหลัง เป็นต้น
  ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ เป็ด ไก่ สุกร แพะ ปลาคิด
ภูมิอากาศ
 
 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือน ก.พ.- พ.ค.
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือน พ.ค. - ต.ค.
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน ต.ค. - ก.พ.
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
       
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น ๆ มี
  วัด จำนวน 4 แห่ง
    วัดศิลาลาด หมู่ที่ 2
    วัดใหม่สุวรรณ หมู่ที่ 6
    วัดเกศแก้วบูรพา หมู่ที่ 7
    วัดบ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ 8
  ที่พักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
    ที่พักสงฆ์บูรพาสามัคคี หมู่ที่ 11
 
ขนบธรรมเนียมฯ
 
     
  ประเพณี
    ประเพณีลอยกระทง
    ประเพณีสงกรานต์
    ประเพณีตานก๋วยสลาก
    ประเพณีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
    ประเพณีทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า
    ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
    ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเมืองแก้ว
    ประเพณีรดน้ำดำหัวท่านพระครูกิตติธรรมคุณ
    ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา
    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการทำเครื่องสืบชะตาตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิธีการทำดอกไม้จันทน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ
  ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 พูดภาษาเหนือ
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
    ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้
พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จำหน่ายบ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ พรมเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ
 
การศึกษาในชุมชน
 
   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กุ หมู่ที่ 7 (สังกัด เทศบาลฯ)
  โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ หมู่ที่ 7 (สังกัด เทศบาลฯ)
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย หมู่ที่ 11 (สังกัด สพป ตาก เขต 2)
  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ 8 (สังกัด สพป ตาก เขต 2)
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
           
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุ
ตั้งอยู่ชุมชนบูรพา หมู่ที่ 11
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ
ตั้งอยู่ชุมชนศรีวิชัย หมู่ที่ 8
  คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
         
  (ป้อมยามตำรวจ) ตำบลแม่กุ จำนวน 1 แห่ง
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
 
การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตอำเภอแม่สอด ดำเนินการ
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาก แหล่งผลิต ซึ่งผลิตได้จาก
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ในเขตเทศบาลที่ได้รับบริการ
ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
แหล่งน้ำ
 
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ห้วย/ลำธาร
  บ่อน้ำตื้น
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
  ประปาหมู่บ้าน
  บ่อบาดาลสาธารณะ
  บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT