หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะของเทศบาลตำบลแม่กุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ต.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะของเทศบาลตำบลแม่กุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ต.ค. 2564 ]เหมากำจัดขยะของเทศบาลตำบลแม่กุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ ชุมชนศิลาลาด (ซอยศิลาลาก 10) หมู่ 2 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ ชุมชนศรีวิชัย (ซอยศรีวิชัย 10) หมู่ 8 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบูรพา 13 บริเวณบ้านนางรุ่งฤทัย ใจจันทร์ ชุมชนบูรพา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กุ โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัญญา สัญญาศิริ ชุมชนศิลาลาด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัญญา สัญญาศิริ ชุมชนศิลาลาด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัญญา สัญญาศิริ ชุมชนศิลาลาด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.แม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ (Traction Treatment) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 20 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบูรพา 13 บริเวณบ้านนางรุ่งฤทัย ใจจันทร์ ชุมชนบูรพา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กุ [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT