หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำหรับสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ประเภทวิทยาศาสตร์การแพทย์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]จ้างเก็บเศษกิ่งไม้ ขยะ และสิ่งปฏิกูลรวมทั้งดินโคลน ที่กีดขวางทางน้ำไหลของลำห้วยแม่กุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาลงหินผุไหล่ทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อใบเสร็จต่อเนื่องค่าน้ำประปา (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 8707 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแม่กุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29