หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแม่กุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาทำขาตั้งป้ายไวินล (ถังขยะติดเชื้อสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเท่านั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถพยาบาลฉุกเฉิน กจ 3717 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดพิมพ์ คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ (ชุมชนเกศแก้ว หมู่ 7 บ้านนายสมบูรณ์ ศรีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2554 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว และสัตว์อื่นๆ ที่เป็นพาหนะโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ (ชุมชนดอนชุมภู หมู่ 12 หลังวัดแม่กุเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ (ชุมชนศิลาลาด หมู่ 2 บ้านนายนวน ชุ่มธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1692 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT