หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 1692 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว และสัตว์อื่นๆ ที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2563 ]ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเคลือบสารทีมีฟอส ๑ % ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2563 ]

   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 29