หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.วังหิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทางเข้าวัดท่าไม้แดง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๗๖.๓๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคศล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว(ตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ท.๑-๐๑) พร้อมป้าย ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มี.ค. 2564
อบต.วังหิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเกาะอ้ายด้วน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตบแน่น (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ท.๑-๐๑) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มี.ค. 2564
ทต.แม่ระมาด   ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2564
อบต.แม่อุสุ   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2564
ทต.ทุ่งหลวง   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 2564
ทต.แม่จะเรา   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๔๔ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2564
อบต.ขะเนจื้อ   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1,720 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2564
ทต.แม่ระมาด   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ระมาด บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ระมาด กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร สูง 3 เมตร เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มี.ค. 2564
ทต.ทุ่งหลวง   จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านห้วยบงใหม่ หมู่ที่ ๗ (หลัง รพ.สต.บ้านห้วยบง) ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2564
ทต.แม่จะเรา   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 601
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT