หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.อุ้มผาง   ยกระดับฝารางระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 ม.ภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง จำนวน 2 จุด 2 ธ.ค. 2564
ทต.อุ้มผาง   ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 2 ธ.ค. 2564
ทต.อุ้มผาง   ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 2 ธ.ค. 2564
ทต.ทุ่งหลวง   จ้างซ่อมบำรุงและซ่อมแซมป้ายสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.แม่หละ   จ้างจัดจ้างเหมานั่งร้านสำหรับงานเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.ย่านรี   จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลย่านรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.โป่งแดง   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม - เมษายน 2565ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง จำนวน 5 ศูนย์ และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลโป่งแดง จำนวน 7 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.วังเจ้า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังประสานมิตร3 (ชุมชนรวมพลังวังเจ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
ทต.วังเจ้า   จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังน้ำใจต่อจากเดิม (ชุมชนวังเจ้าหน้าฟาร์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
ทต.วังเจ้า   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,240
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT