หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่กุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
 
เดิมประชาชนส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจาก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อประมาณปี พ.ศ.2409 โดยครัวเรือนที่อพยพมา จำนวน 12 ครัวเรือน สาเหตุการย้ายถิ่นเนื่องจากอยู่ถิ่นเดิมได้รับความลำบากไม่มีที่ทำกิน
เป็นของตนเอง จึงอพยพมาหาถิ่นที่อยู่ใหม่ เพื่อใช้ทำมาหากิน เริ่มต้นด้วยการแผ้วกางป่าสร้างที่อยู่อาศัยเป็นกระต๊อบ หรือเพิงอยู่ตามอัตภาพ
โดยใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นพื้นฝา และหลังคามุงด้วยใบตอนพวงหรือหญ้าคา ลักษณะการตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายไม่เป็นแนวเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึง
  ถนนหนทางว่าจะตัดในลักษณะใด ส่วนบริเวณหัวหมู่บ้านนั้นมีลำห้วยไหลผ่านตลอดปี แต่เดิมลำห้วยนั้นไม่มีชื่อเรียกมีอยู่สองสาย คือ ลำห้วยสายเล็ก และลำห้วยสายใหญ่ ซึ่งภายหลังได้มีการตั้งชื่อลำห้วยทั้งสองสายนี้ คือ ลำห้วยสายใหญ่ชื่อเรียกว่า “ห้วยแม่กุหลวง” ลำห้วยสายเล็กมีชื่อเรียกว่า “ห้วยแม่กุน้อย” ซึ่งชื่อของลำห้วยทั้งสองสายที่มาจาก บริเวณต้นน้ำของลำห้วยทั้งสองสายนี้มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงมาตั้งแต่ถิ่นอาศัยก่อน ประมาณ 4-5 หลังคาเรือน โดยมีนายพะกุโพเป็นหัวหน้า
เผ่ากระเหรี่ยงในเวลานั้น ดังนั้น จึงตั้งชื่อห้วยทั้งสองสายนี้ให้พ้องกับชื่อนายพะกุโพ จึงเรียกลำห้วยทั้งสองสายนี้ว่า “ห้วยแม่กุ” ต่อมามีผู้อพยพกลุ่มอื่นๆ เข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ และขยายตัวจนจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ตำบลแม่กุ และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดิมมีฐานะ
เป็นสุขาภิบาลตำบลแม่กุตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
 
ที่ตั้ง
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กุ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดตาก
ไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 รวมระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร และมีพื้นที่ปกครอง 8.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,200 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ หมู่ที่ 7, 8 ตำบลแม่กุ
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กุ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ หมู่ที่ 2, 8 ตำบลแม่กุ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ หมู่ที่ 2, 7 ตำบลแม่กุ
 
อบต.แม่กุ หมู่ที่ 7, 8 ตำบลแม่กุ
อบต.แม่กุ
หมู่ที่ 2, 7
ตำบลแม่กุ
ตำบลแม่กุ
อบต.แม่กุ
หมู่ที่ 2, 8
ตำบลแม่กุ
อบต.แม่กุ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กุ
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,280 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 3,090 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20
  หญิง จำนวน 3,190 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,729 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 57.52 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
2 บ้านผาลาด 523 549 1,072 564
6 บ้านแม่กุใต้ 362 376 738 346
7 บ้านแม่กุน้อย 653 661 1,314 559
8 บ้านแม่กุเหนือ 491 535 1,026 436
11 บ้านแม่กุบูรพา 694 714 1,408 570
12 บ้านใหม่ดอนชุมภู 367 355 722 254
  รวม 3,090 3,190 6,280 2,729
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT