หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบล
แม่กุ
วิสัยทัศน์ ทต.แม่กุ
“ประปาดี ไฟฟ้าสว่าง คมนาคมสะดวก
การศึกษาดีมีคุณภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข”
ศูนย์รวมใจชาวบ้านในตำบล
แม่กุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
แม่กุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แม่กุ
เทศบาลตำบลแม่กุ
1
2
3
4
5
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่กุ
www.maeku.go.th
เทศบาลตำบลแม่กุ จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้ กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อไปครับ
 
ติดต่อ
โทร : 055-583-030 ,
089-558-0444
นายภู่ภากร สุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   


-VDO วีดิทัศน์- [ 30 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 109 
ประกาศซื้อครุภัณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 155 
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 132 
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของเขตเทศบาลตำบลแม่กุ ณ [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 254 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คร [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 123 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ ด้ว [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 106 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ (4 มี.ค.63) [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 101 
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่กุ [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 85 
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยว [ 26 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 84 
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (19 มิ.ย. 62) [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 77 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้ [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 80 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพ [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 70 
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ สำหร [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 86 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ รพ. [ 16 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ สำหรับ รพ.สต.แม่กุ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 221 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 158 
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ จำนวน 8 โครงการ โด [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 158 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ จำนวน 8 โคร [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 161 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่ [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 151 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
การส่งเงินคืนค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว460  [ 8 มี.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว462 [แบบสรุปรายงาน] [บัญชีรายชื่อ]  [ 8 มี.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว451  [ 8 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
 
   
 
เรื่องการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์กระกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
เรื่องการกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษษลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของศถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่นพ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGS ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด กำหนดการ รับ - ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบการประประเมินคุณภาพผู้เรียน NTชั้นประถมศึกษาปีที่3 และการประเมินความสามารถของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการฝึกอบรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกศ์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
เทศบาลตำบลสามเงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
การดำเนินการโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง รุ้นที่่่ 20,22-40 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (รร.และศพด.) สังกัด อปท. [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
ด่วนที่สุด โครงการสมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวมางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 84 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
 
   
 
อบต.แม่กาษา [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลแม่กาษา [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.มหาวัน โครงการพัฒนาภาพสตรี หมู่ที่ 4 บ้านแม่โกนเกน [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ช่องแคบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหา [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่สลิด วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้อง [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการและผู้ป่วย ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ได้ลงพื้นที่สำรวจประปา หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบการถ่ายทอดสดของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โครงการเสร [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาไฟป่าประจำตำบลยกกระบัตร ประจำปี 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
   
 


อบต.วังหิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทางเข้าวัดท่าไม้แดง กว้าง ๕.๐๐ เม [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.วังหิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเก [ 8 มี.ค. 2564 ]ทต.แม่ระมาด ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.แม่อุสุ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]ทต.ทุ่งหลวง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 5 มี.ค. 2564 ]ทต.แม่จะเรา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๔๔ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]ทต.แม่ระมาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ระมาด บ้านโฮ่ง หมู่ที [ 3 มี.ค. 2564 ]ทต.ทุ่งหลวง จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านห้วยบงใหม่ หมู่ที่ ๗ (หลัง รพ.สต.บ้านห้วยบง) ตำบ [ 3 มี.ค. 2564 ]ทต.แม่จะเรา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานการเลือกต [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.วังหิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ประชุม สัมนา โรงอาหาร) ขน [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.ขะเนจื้อ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.แม่ระมาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง 105 (กม.32+ [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.ขะเนจื้อ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1,720 ชุด โดยวิธีเฉพาะ [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.ขะเนจื้อ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเชื่อมลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.แม่ระมาด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางธัญญานี กันธิยะ หมู่ที่ ๔ บ้า [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.วังหิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.ขะเนจื้อ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแห้ง ขนาดกว้าง 4.00 [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.แม่ระมาด ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเติม จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉ [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.แม่ระมาด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณหน้าบ้านนายบวร ตุ้ยขม บ้านต้นผึ้ง [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.แม่ระมาด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณหน้าบ้านนายบวร ตุ้ยขม บ้านต้นผึ้ง [ 1 มี.ค. 2564 ]

 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เว็บไซต์ ทต.แม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 85  ตอบ 0  
   
 
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแม่กุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิ [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาทำขาตั้งป้ายไวินล (ถังขยะติดเชื้อสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเท่านั้น) โดยวิธ [ 4 ก.พ. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถพยาบาลฉุกเฉิน กจ 3717 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดพิมพ์ คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ (ชุมชนเกศแก้ว หมู่ 7 [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ 2554 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว และสัตว์อื่นๆ ที่เป็นพาหนะโรคพิษสุนัขบ้า [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ (ชุมชนดอนชุมภู หมู่ 12 หลังวัดแม่กุเ [ 27 ม.ค. 2564 ]

   
 
 

กระเป๋ารักษ์โลก

วัดศิลาลาด
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
สายตรงปลัด
โทร : 089-558-0444
นายภู่ภากร สุภาพ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กุ
 
LINK ที่น่าสนใจ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
เทศบาลตำบลแม่กุ