หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวมาตรฐานกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่กุ [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศเประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง การกำหนดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่กุ [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
เส้นทางความก้าวหน้า [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 116  
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ก [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่กุ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่กุ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)  
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT