::เทศบาลตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ :ทต.แม่กุ
เทศบาลตำบลแม่กุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอ
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
เทศบาลตำบล
แม่กุ
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
63110
1
2
3
4
5
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวมาตรฐานกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่กุ [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง การกำหนดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่กุ [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
เส้นทางความก้าวหน้า [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ก [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่กุ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่กุ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)  
 
โทร : 000-000-000