หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
สมาชิกสภา
 


นายสุวิทย์ ยาเถิน
ประธานสภา
 


นายผจญ พรมใจ
รองประธานสภา


-ว่าง-
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายพีรพล ชุมภูสงวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจันทร์คำ แสงหงส์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสัญชัย สร้อยขจิตกุล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายไพรัตน์ ยาเถิน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอนุวัฒน์ ปันหล้า
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอรรถพร ต่ำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอรรถกร แสนอุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุนัด ยาเถิน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพิทักษ์ อุปละ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT