หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่กุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 


 
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รับยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 

กองสวัสดิการสังคม ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2507 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2508 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลแม่กุแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     - กรณีผู้สูงอายุมายืนยันสิทธิได้ด้วยตนเอง
        1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     - กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาด้วยตนเองได้และมีผู้มายืนยันสิทธิแทน
        1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายของผู้มีสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) ของผู้มีสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        4.หนังสือมอบอำนาจ (ติดต่อรับที่เจ้าหน้าที่)
        5.เอกสารผู้รับมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        6.เอกสารผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กองสวัสดิการสังคมจึงขอแจ้งให้ผู้สูงอายุมายืนยันสิทธิได้ตามตารางการเข้าพื้นที่/หมู่บ้าน ดังนี้
     - วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ชุมชนศิลาลาด เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดสิลาลาด
     - วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  ชุมชนรักษ์ถิ่น เวลา 13.00-16.00 น. ณ วัดใหม่สุวรรณ
     - วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ชุมชนเกศแก้ว เวลา 09.00-12.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนเกศแก้ว
     - วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ชุมชนบูรพา เวลา 13.00-16.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนบูรพา
     - วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ชุมชนศรีวิชัยและชุมชนดอนชุมภู เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดแม่กุเหนือ 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2567 เวลา 14.13 น. โดย คุณ ศิรินภา สันติวัฒนากรณ์

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT