หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวกิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง [ 29 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 1
 


 
วันที่ 27 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลแม่กุ โดย รพ.สต.แม่กุ, รพ.สต.บ้านแม่กุเหนือ, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และฝ่ายปกครองหมู่บ้าน ได้ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากโรงพยาบาลพบพระ ให้บริการฉีดวัคซ [ 27 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 0
 
 
     


 
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่กุดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมให้ความรู้ และสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กลุ่มเป้าหมาย) [ 26 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 39
 


 
วันที่ 26 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลแม่กุ ตามมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 [ 26 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 33
 
 
     


 
วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก [ 26 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 1
 


 
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในปีงบ [ 26 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 1
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT