เทศบาลตำบลแม่กุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอ
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
เทศบาลตำบล
แม่กุ
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
63110
1
2
3
4
5
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
เทศบาลตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก จัดพิธีเปิด ห้องนิทรรศการเทิดพระเกียรติ แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว [ 28 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 34
 


 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทศบาลตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก มนต์เสน่ห์แห่ศิลปวัฒนธรรม [ 28 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 31
 


 
เทศบาลตำบลแม่กุ ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน [ 17 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 10
 
 
         


 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุ แจ้งให้ดำเนินการมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดตาก และมาตรการเสร [ 15 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 24
 


 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันล้างตลาดสดเทศบาลตำบลแม่กุ ม.7 [ 15 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 89
 


 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ พร้อมด้วยนายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ์ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธา ตรวจสอบปริมาณน้ำดิบ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา และ [ 15 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 36
 
  (1)     2