หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายพีรพล ชุมภูสุวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ สมาชิกสภาและรองปลัดเทศบาล เข้าพบ พันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลหนักในการขุดลอกฝายน้ำล้นบริเวณบ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ 8  
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
  เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายพีรพล ชุมภูสุวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ สมาชิกสภาและรองปลัดเทศบาล เข้าพบ พันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลหนักในการขุดลอกฝายน้ำล้นบริเวณบ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ 8 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำหลากก่อนฤดูฝน ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ได้รับเรื่องไว้พิจารณาและแนะแนวการแก้ไขปัญหาน้ำหลาก โดยการบูรณะป่าชุมชนให้ยั่งยืน สร้างฝายชลอน้ำ และทำธนาคารน้ำใต้ดิน ร่วมกันบูรณาการกับหมู่บ้านบนพื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งนี้ยังเชิญชวนให้เข้าไปศึกษาดูงาน ที่หมู่บ้านแม่กึ๊ด ตำบลแม่กาษา โดยหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ได้ร่วมทำโครงการร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ขณะนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ค. 2564 เวลา 13.04 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT