หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1599/2564 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก  
 

          คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1599/2564 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก
         ห้ามผู้ใดเข้า-ออก ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านวาเลย์เหนือ ตำบลวาเล่ย์  อำเภอพบพระ จังหวัดตากทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2564 เวลา 15.27 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT