หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน  
 

เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) เทศบาลตำบลแม่กุ จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ งดออกนอกเคหสถาน เว้นมีเหตุจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน หรือมีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 16.07 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT