หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับกลุ่มตัดเย็บสตรีเทศบาลตำบลแม่กุ  
 

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่กุ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับกลุ่มตัดเย็บสตรีเทศบาลตำบลแม่กุ ซึ่งกลุ่มตัดเย็บสตรีเทศบาลตำบลแม่กุได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มตัดเย็บสตรี (ผ้ากันเปื้อน) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน และร่วมประชุมขับเคลื่อนประสานงานกับกลุ่มตัดเย็บสตรีเทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมพบปะ ให้กำลังใจ และเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มสตรีให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนากลุ่มให้มีอาชีพ รายได้ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มและหาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มสตรีในพื้นที่เทศบาลแม่กุ ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 09.28 น. โดย คุณ ศิรินภา สันติวัฒนากรณ์

ผู้เข้าชม 91 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT