เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่เพื่อขอความร่วมให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอ
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
เทศบาลตำบล
แม่กุ
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
63110
1
2
3
4
5
  
เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่เพื่อขอความร่วมให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด  
 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายภู่ภากร  สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ ได้มอบหมายให้ นายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายธีรศักดิ์ มูลงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ชรบ. ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่เพื่อขอความร่วมให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 15.41 น. โดย เทศบาลตำบลแม่กุ

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X