หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอ
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
เทศบาลตำบล
แม่กุ
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
63110
1
2
3
4
5
 

 
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ครั้งที่ 5/2563  
 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ครั้งที่ 5/2563
โดยมีนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยนายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายธีรศักดิ์ มูลงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงานระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินตามมาตรการและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้กับคณะทำงานระดับหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมการะเกด อาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่กุ ชั้น3

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14.55 น. โดย เทศบาลตำบลแม่กุ

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X