หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอ
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
เทศบาลตำบล
แม่กุ
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
63110
1
2
3
4
5
 

 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุ ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยลงพื้นที่ทั้ง 6 ชุมชน ตามจุดต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ร่วมกับ กำนันตำบลแม่กุ ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำสุขภาพ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 16.34 น. โดย เทศบาลตำบลแม่กุ

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X