หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับการช่วยเหลือให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนเกศแก้ว จำนวน 2 ราย ทั้งนี้  
 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับการช่วยเหลือให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนเกศแก้ว  จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 15.06 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT