หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องที่ รวมทั้งจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนดอนชุมภู ม.12  
 

วันที่ 15 มีนาคม 2564  
  เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องที่ รวมทั้งจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนดอนชุมภู ม.12  ดังนี้
1. กิจกรรมกองทุนธนาคารคัดแยกขยะโดยการรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามนโยบายของรัฐบาล
2.กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 15.09 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT