หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่กุดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมให้ความรู้ และสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กลุ่มเป้าหมาย)  
 

วันที่ 8-9 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่กุดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมให้ความรู้ และสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กลุ่มเป้าหมาย) ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดใหม่สุวรรณ หมู่ที่ 6 ต.แม่กุ โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปทั้ง 6 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมวันที่ 8 เมษายน 2564
-บรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องต้น/สมุนไพรไทย/สมุนไพรประจำบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิทยากรโดย :สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
-ช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติการทำดมสมุนไพร

กิจกรรมวันที่ 9 เมษายน 2564
-บรรยายให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ วิทยากรโดย : ตัวแทน พมจ.ตาก
-ช่วงบ่าย กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2564 เวลา 15.43 น. โดย คุณ ศิรินภา สันติวัฒนากรณ์

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT