หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายภู่ภากร สุภาพ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
 

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00น.  
เทศบาลตำบลแม่กุ  โดยนายภู่ภากร สุภาพ  ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยนายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ์ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการเกด ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้เทศบาลตำบลแม่กุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 15.42 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT