หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
       กองสวัสดิการสังคม ร่วมทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2564 เวลา 10.04 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT