หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายพีรพล ชุมภูสุวงษ์นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายสุนัด ยะถา รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
        เทศบาลตำบลแม่กุ โดยนายพีรพล ชุมภูสุวงษ์นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายสุนัด ยะถา รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 14.36 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT