หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันที่ 13กันยายน 2564 เทศบาลตำบลแม่กุ ขอขอบคุณ ผู้ร่วมเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอ  
 

วันที่ 13กันยายน 2564
    เทศบาลตำบลแม่กุ ขอขอบคุณ ผู้ร่วมเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยดังนี้
- คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุมอบน้ำดื่มเครื่องดื่มขนมและมาม่าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและผู้ป่วยในศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลแม่กุ
- ญาติ นางเขียว กัณทะวงษ์  มอบน้ำแร่มองต์เฟลอ จำนวน 20 แพค  ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ CI เทศบาลตำบลแม่กุ
          ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลแม่กุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 16.07 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT