หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันที่ 21 กันยายน 2564 นายพีรพล ชุมภูสุวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ มอบหมายให้นายสุนัด ยะถา นายอรรถกร แสนอุ่น รองนายกเทศมนตรี นายธีรศักดิ์ มูลงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

วันที่ 21 กันยายน 2564
นายพีรพล ชุมภูสุวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ มอบหมายให้นายสุนัด ยะถา นายอรรถกร แสนอุ่น รองนายกเทศมนตรี นายธีรศักดิ์ มูลงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยดังรายการต่อไปนี้
  - ชุดป้องกันเชื้อโรค ( PPE )       จำนวน 50 ชุด
  - หน้ากากอนามัยชนิด N 95       จำนวน 90 ชิ้น
  - หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 400 ชิ้น
  - ถุงขยะติดเชื้อ (ถุงแดง)        จำนวน 8 กิโลกรัม
  - ถุงขยะทั่วไป (ถุงดำ)             จำนวน 8 กิโลกรัม
  -
ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย ( CI) จากนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ณ หอประชุม อำเภอแม่สอด

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 16.21 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT