หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนเกศแก้ว ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (TPMAP) ขอรับการช่วยเหลือให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนบูรพา ม.7 จำนวน 1 ราย เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป  
 

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนเกศแก้ว ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (TPMAP) ขอรับการช่วยเหลือให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนบูรพา ม.7 จำนวน 1 ราย เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2564 เวลา 14.22 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT