หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการเปิดเรียนแบบ on-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019) โดยมีนายพีรพล ชุมภูสุวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ นายชำนาญ แสนจุ้ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกาาฯ เข้าร่วมประชุม  
 

วันที่ 30 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น.
   โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการเปิดเรียนแบบ on-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019) โดยมีนายพีรพล ชุมภูสุวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ นายชำนาญ แสนจุ้ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกาาฯ เข้าร่วมประชุม โดยมีมติในที่ประชุม ดังนี้
ระดับอนุบาล ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเรียนเต็มรูปแบบ on-site ควรให้เรียนแบบออนไลน์ต่อไป
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ on-site ได้
หากได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียนจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้ว เทศบาลตำบลแม่กุจะได้ประกาศแจ้งวันเปิดเรียนอย่างเป็นทางการให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าคลี่คลายลง เทศบาลตำบลแม่กุ อาจพิจารณาการเปิดเรียนเต็มรูปแบบในทุกระดับชั้นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 2564 เวลา 14.30 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT