หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
กองสวัสดิการสังคม รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565  
 

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. กองสวัสดิการสังคม รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ถาวร ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2565 เวลา 15.19 น. โดย คุณ ศิรินภา สันติวัฒนากรณ์

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT