หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
กองสวัสดิการสังคม มอบเงินสวัสดิการการเสียชีวิตและสวัสดิการนอนโรงพยาบาลให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่กุ  
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุนัด ยะถา รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ พร้อมด้วยนางธัญพิมล  สายพิน ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม มอบเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
รายนางเกี๋ยง วาทา ชุมชนดอนชุมภู
จำนวน 10,000.-บาท และสวัสดิการนอนโรงพยาบาล จำนวน 2,400.-บาท รวมเป็นเงิน 12,400.-บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 15.50 น. โดย คุณ ศิรินภา สันติวัฒนากรณ์

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT