หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลแม่กุ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ ตักบาตร เข้าวัดฟังเทศน์ ณ วัดใกล้บ้าน  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อให้วัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 11.50 น. โดย คุณ นวันวัจน์ แข่งขัน

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 15.55 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 225 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT