หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรียนประชาชนชาวเทศบาลตำบลแม่กุ ที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลแม่กุทุกท่าน เนื่องด้วยในขณะนี้ได้เกิดภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ประกอบกับมีการใช้น้ำเพื่อการเกษตรบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลแม่กุ ทำให้เกิดวิกฤติการขาดแคลนน้ำ นั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้น เทศบาลตำบลแม่กุจึงได้ดำเนินการออกให้บริการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ ทั้งนี้ เทศบาลฯ  
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ
เรียนประชาชนชาวเทศบาลตำบลแม่กุ ที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลแม่กุทุกท่าน เนื่องด้วยในขณะนี้ได้เกิดภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ประกอบกับมีการใช้น้ำเพื่อการเกษตรบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลแม่กุ ทำให้เกิดวิกฤติการขาดแคลนน้ำ นั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้น เทศบาลตำบลแม่กุจึงได้ดำเนินการออกให้บริการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ  ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ประสานงานไปยัง กำนันตำบลแม่กุ นายพิชัย สูนดี เพื่อขอความอนุเคราะห์ ใช้แหล่งน้ำดิบ ณ สระน้ำป่าชุมชน บริเวณด้านหลังสุสานบ้านแม่กุน้อย หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราวก่อน
    หากประชาชนท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความประสงค์จะใช้น้ำเป็นการเร่งด่วน ท่านสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอใช้น้ำได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ โดยเทศบาลฯ จักเร่งดำเนินการจัดส่งน้ำให้ท่านได้ใช้ ตามลำดับต่อไป
    สำหรับประชาชนที่มีความพร้อมในด้านยานพาหนะและภาชนะรองรับน้ำ ท่านสามารถดำเนินการขอรับน้ำได้ด้วยตนเอง ณ สระน้ำป่าชุมชน บริเวณด้านหลังสุสานบ้านแม่กุน้อย หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7
    อนึ่ง เทศบาลฯ ได้จัดเตรียมถังน้ำขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร เพื่อสำหรับการให้บริการบรรทุกน้ำ โดยท่านสามารถดำเนินการขอยืมได้ ณ บ้านของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใกล้บ้านท่านโดยมีรายชื่อดังนี้
1. สท.วิชัย  มีเงิน  ชุมชนรักษ์ถิ่น จำนวน  1 ถัง
2. สท.ประพันธ์  ปัญญา ชุมชนศรีวิชัย จำนวน  1 ถัง
3. สท.ประยอน  แสนยะ ชุมชนดอนชมภู จำนวน  1 ถัง
4. สท.นิรัตน์  ศิริมา ชุมชนบรพา จำนวน  1  ถัง
5. สท.ธนกร  กัณทะวงศ์ ชุมชนศิลาลาด จำนวน  1 ถัง
6. สท.สมศักดิ์  ปู่ลมดี ชุมชนศิลาลาด จำนวน 1ถัง
7. สท. ไชยวัฒน์  ศิริมา ชุมชนเกศแก้ว  จำนวน  1 ถัง
         จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
       เทศบาลตำบลแม่กุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 16.34 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT