หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
ประกาศ จากการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564  
 

ประกาศ
จากการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
บริเวณ ชุมชนเกศแก้ว หมู่ที่ 7
ชุมชนรักษ์ถิ่น หมู่ที่ 6
ชุมชนบูรพา หมู่ที่11
เพื่อขยายเส้นท่อเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนดอนชุมภู หมู่ที่12

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 15.47 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT