หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
คำสั่งจังหวัดตากที่ 2062/2564 เรื่องมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดตาก ปิดพื้นที่และสถานที่เป็นการชั่วคราว  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2062/2564 เรื่องมาตราการป้องกันเชื้อโรคระบาดโควิด19 เพิ่มเติม
   มีรายละเอียดดังนี้
ห้ามแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.แม่ตาว ออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อรับการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ยกเว้นจะได้รับอนุญาต
ปิดสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามคำสั่งจังหวัดตากที่ 2061/2564 เรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อ ไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ covid-19 จังหวัดตาก ปิดพื้นที่และการที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดพื้นที่จำนวน 3 จุดในตำบลแม่ตาว ไม่ให้บุคคลเข้าและออก ตั้งแต่ ตอน ประกาศออก จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และงดใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตั้งแต่ประกาศออก จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยให้ประกาศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 16.38 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT