หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ เข็มที่ ๒ ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุ ที่ได้รับใบนัด จากการให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ ๑ ณ วัดศิลาลาด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้มาฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ ๒ ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ  
 

ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุ และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ จะดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙  เข็มที่ ๒ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุ ที่ได้รับใบนัด จากการให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ ๑ ณ วัดศิลาลาด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ให้มาฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ ๒ ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ  โดยให้เตรียมบัตรประชาชน พร้อมกับ บัตรนัด มาแสดง เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในครั้งนี้ด้วย  
ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙
๑.ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย มีประวัติการแพ้ยา หรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
๒.ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนักๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ
๓.งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๔.ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุ โทร. ๐๕๕-๕๘๓๒๕๓
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ โทร. ๐๕๕-๕๘๓๐๐๔
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่กุ โทร. ๐๕๕-๕๘๓๐๓๐ ต่อ - ๑๐๕

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 15.37 น. โดย คุณ พินิจ เมืองหลวง

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT